Predoperativna terapija/vadba

Telesna (fizična) priprava pacienta na ortopedski ali travmatološki operativni poseg, je zelo pomemben del v procesu vsesplošne priprave pacienta na poseg. Dobra celostna fizična priprava, priprava obsklepnih in drugih mišic ter stabilizacija prizadetega sklepa lahko zelo zmanjšajo zaplete med in po samem operativnem posegu ter bistveno skrajšajo čas rehabilitacije po njem. Skrajšanje časa rehabilitacije po posegu je eden izmed ključnih ciljev, ki jih želimo z omenjeno predoperativno pripravo pacienta doseči.

V sodelovanju z zdravnikom, fizioterapevt in kineziolog sestavita individualen program predoperativne terapije, glede na vaše stanje in potrebe, ter vas poskušata kar se da najbolje pripraviti na operativni poseg in kasnejšo rehabilitacijo. Predoperativni vadbeni program bo tako vseboval vaje za moč in vzdržljivost mišic, vaje za gibljivost, ravnotežje, medmišično koordinacijo in koordinacijo gibanja. Vadba bo potekala na individualnem nivoju pod nadzorom za to usposobljenega fizioterapevta in kineziologa.

Pozitivni učinki predoperativne priprave

  • Skrajšan čas rehabilitacije po operativnem posegu,
  • boljša splošna fizična pripravljenost in počutje posameznika,
  • izboljšanje moči in vzdržljivosti prizadetega sklepa,
  • izboljšanje gibljivosti, koordinacije in medmišične koordinacije.preoperativna