Tanja Lončarič

Strokovno pot sem začela na  Srednji zdravstveni šoli v Mariboru.  Tukaj sem začutila svoje poslanstvo za delo z bolniki. Aktivno sem trenirala odbojko in sem bila večkrat poškodovana. Skupek izkušenj iz tega obdobja je bil študij fizioterapije.

Prva zaposlitev je bil Dom upokojencev Maribor, kjer sem začela pridobivati strokovne izkušnje, predvsem pa tiste življenjske. Po štirih letih sem se zaposlila v UKC Maribor. Tam sem delala pet let, predvsem na travmatološkem oddelku in v kabinetu za zgodnjo rehabilitacijo po politravmah in športnih poškodbah. Tukaj sem spoznala izjemno fizioterapevtko Darjo Kramberger, ki mi je kot strokovna mentorica odprla nove poglede na strokoven in odgovoren odnos do bolnikov, predvsem je dala nov pomen vprašalnici zakaj.

Z željo po novih izzivih sem odprla leta 2000 Zasebno fizioterapijo Remedios v Dupleku, kjer sem opravljala storitve na koncesijo in samoplačniško. V tem času se je zgodila na moji strokovni poti prelomnica. Preko zbornice fizioterapevtov Slovenije sem spoznala izjemnega človeka in učitelja Rene de Bruijna. Navdihnil me je z manualno tehniko Cyriax, kar mi pomaga predvsem prepoznati patologijo, opredeliti vrsto terapije in oceniti njeno uspešnost. Z njim sem sodelovala kot učenka, prevajalka in asistenka kar petnajst let. Ob delu sem izpopolnjevala svojo tehniko prišla do novih spoznanj, o čemer sem velikokrat predavala svojim kolegom na simpozijih fizioterapevtov Slovenije. Zadnjih deset let strokovno sodelujem z Anamarijo Gregorčič, ki mi je odprla nove poglede na alternativne metode zdravljenja. Moj pogled na zdravljenje z uradno medicino je obogatila predvsem s tem, da znam stopiti korak nazaj in videti človeka kot celoto. Klinični simptomi so simptomi načina življenja, ki so skupek negativnih vplivov na telo (preveč dela, preveč športa, premalo gibanja, preveč hrane, preveč stresa,…) Če samo blažimo simptome se približamo izboljšanju le za kratek čas. Celostno zdravljenje da trajnejše rezultate in veliko obojestranskega zadovoljstva.

remedios-team_tanja2